کلمه Made با حروف اضافه مهم

کلمه Made با حروف اضافه مهم

در این مطلب قصد داریم در مورد کلمه Made با حروف اضافه مهم آن صحبت کنیم ، این گرامر کاربردی زبان انگلیسی را از دست ندهید و با آموزشگاه آنلاین ...

ساختار اسم + اسم‌ در انگلیسی

ساختار اسم + اسم‌ در انگلیسی

ساختار اسم + اسم‌ ، در انگلیسی هرگاه دو اسم پشت سر هم بیایند ، اولین به نوعی نقش صفت را برای اسم دوم ایفا می‌کند. به عبارت دیگر اسم ...

چگونه ساختار مطبوعات را درک کنیم؟

چگونه ساختار مطبوعات را درک کنیم؟

چگونه ساختار مطبوعات را درک کنیم؟ در این مقاله قصد داریم به مهم ترین ساختارهای مطبوعات به خصوص روزنامه های انگلیسی اشاره کنیم. مهم ترین و اولین چیزی که درباره ...

گرامر Used to و Be used to و Get used to

گرامر Used to و Be used to و Get used ...

موارد استفاده از ساختار Used to ، از این ساختار برای بیان اعمالی استفاده می‌کنیم که در گذشته به طور منظم انجام میداده ایم، ولی در حال حاضر دیگر آنها را ...

ساختارهای موازی (Parallel Structures) 

ساختارهای موازی (Parallel Structures) 

ساختارهای موازی (Parallel Structures) ، از ساختار های موازی برای هم شکل کردن و یا همسان سازی ساختار های گرامری به کار می‌رود. و همواره قسمت دوم از ساختار گرامری ...

کاربرد افعال حسی و مربوط به حواس

کاربرد افعال حسی و مربوط به حواس

در این آموزش گرامر قصد داریم به کاربرد افعال حسی و مربوط به حواس در زبان انگلیسی بپردازیم پس با ما همراه باشید تا این گرامر کاربردی را نیز فرا ...

شرطی ها ( Conditionals )

شرطی ها ( Conditionals )

شرطی ها ( Conditionals ) از شرطی ها به طور کلی زمانی استفاده می‌شود که در صورت اتفاق افتادن عملی ، عمل دیگر به صورت خودکار انجام می‌شود پس با ...

زمان حال کامل ( present perfect )

زمان حال کامل ( present perfect )

زمان حال کامل (present perfect) ، از این زمان موقعی استفاده می‌کنیم که کاری در گذشته انجام شده است ولی اثر و نتیجه آن در زمان حال مشاهده می‌شود ؛ ...

گرامر زمان گذشته استمراری

گرامر زمان گذشته استمراری

این گرامر در مورد زمان گذشته استمراری است زمان گذشته استمراری زمانی استفاده می‌شود که ما استمرار و یا به مداومت انجام عملی در گذشته تاکید داشته باشیم ؛ پس ...

افعال مشترک gerund و infinitive

افعال مشترک gerund و infinitive

افعال مشترک gerund و infinitive ، در زبان انگلیسی افعالی وجود دارند که می‌توانند با هر دو ساختار یعنی هم فرم ing و هم مصدر با to به کار می‌روند ...

افعال با to یا infinitive

افعال با to یا infinitive

همان‌ طور که پیشتر گفته شد برای اتصال افعال به یکدیگر و یا ناقص نماندن معنی شان نیاز به فعلی دیگر دارند که این امر در قالب ing و یا ...

گرامر افعال ing - دار (Gerund)

گرامر افعال ing - دار (Gerund)

در این پست در مورد افعال ing- دار (Gerund) صحبت خواهیم کرد که برای اتصال دو فعل به یکدیگر ، یکی از متداول ترین راه ها روش های زیر می‌باشند :