زمان حال کامل ( present perfect )

زمان حال کامل ( present perfect )

زمان حال کامل (present perfect) ، از این زمان موقعی استفاده می‌کنیم که کاری در گذشته انجام شده است ولی اثر و نتیجه آن در زمان حال مشاهده می‌شود ؛ ...

گرامر زمان گذشته استمراری

گرامر زمان گذشته استمراری

این گرامر در مورد زمان گذشته استمراری است زمان گذشته استمراری زمانی استفاده می‌شود که ما استمرار و یا به مداومت انجام عملی در گذشته تاکید داشته باشیم ؛ پس ...

افعال مشترک gerund و infinitive

افعال مشترک gerund و infinitive

افعال مشترک gerund و infinitive ، در زبان انگلیسی افعالی وجود دارند که می‌توانند با هر دو ساختار یعنی هم فرم ing و هم مصدر با to به کار می‌روند ...

افعال با to یا infinitive

افعال با to یا infinitive

همان‌ طور که پیشتر گفته شد برای اتصال افعال به یکدیگر و یا ناقص نماندن معنی شان نیاز به فعلی دیگر دارند که این امر در قالب ing و یا ...

گرامر افعال ing - دار (Gerund)

گرامر افعال ing - دار (Gerund)

در این پست در مورد افعال ing- دار (Gerund) صحبت خواهیم کرد که برای اتصال دو فعل به یکدیگر ، یکی از متداول ترین راه ها روش های زیر می‌باشند :

تفاوت  Have to و Should و Must

تفاوت Have to و Should و Must

در این مطلب قصد داریم در مورد تفاوت Have to و Should و Must صحبت کنیم پس با ما در آموزشگاه آنلاین زبان همراه باشید تا این گرامر کاربردی و ...

افعال سببی در زبان انگلیسی

افعال سببی در زبان انگلیسی

از افعال سببی زمانی استفاده میکنیم که بخواهیم دربارت عملی صحبت کنیم که شخص دیگری برایمان انجام داده ، باعثش شده و یا شخص دیگر را مجبور به انجام آن ...

گرامر ماضی بعید (Past Perfect)

گرامر ماضی بعید (Past Perfect)

همان طور که میدانیم ، کلمه «بعید» به معنی «دور» است. دانستن این نکته کوچک باعث ورود ما به دانستن زمان ماضی بعید شده و می‌توانیم به راحتی از آن ...

گرامر حالت مجهول در زبان انگلیسی

گرامر حالت مجهول در زبان انگلیسی

در این پست میخواهیم در مورد حالت مجهول در گرامر زبان انگلیسی صحبت کنیم ، تمام افعال به دو حالت تقسیم می‌شوند حالت معلوم و حالت مجهول ؛ ...

گرامر حرف ربط شرط whether

گرامر حرف ربط شرط whether

در این پست میخواهیم در مورد گرامر حرف ربط شرط whether صحبت کنیم که این حرف ربط شرط دارای دو کاربرد است که در ادامه به توضیح هر کدام خواهیم ...

خواهش کردن و درخواست کردن رسمی و غیر رسمی در انگليسی

خواهش کردن و درخواست کردن رسمی و غیر رسمی در ...

برای خواهش کردن و درخواست کردن رسمی و غیر رسمی در انگليسی از عبارت “will you ” در موقعیت های غیر رسمی در انتهاي جمله و در موقعیت های رسمی ...

گرامر be supposed to در انگلیسی

گرامر be supposed to در انگلیسی

عبارت to be supposed to ، یکی از عبارات رایج و پرکاربردی می‌باشد که همانند یک فعل مدال عمل می‌کند. افعال مُدال ، همچنین افعال کمکی نیز گفته شده و ...