تفاوت  Have to و Should و Must

تفاوت Have to و Should و Must

در این مطلب قصد داریم در مورد تفاوت Have to و Should و Must صحبت کنیم پس با ما در آموزشگاه آنلاین زبان همراه باشید تا این گرامر کاربردی و ...

افعال سببی در زبان انگلیسی

افعال سببی در زبان انگلیسی

از افعال سببی زمانی استفاده میکنیم که بخواهیم دربارت عملی صحبت کنیم که شخص دیگری برایمان انجام داده ، باعثش شده و یا شخص دیگر را مجبور به انجام آن ...

گرامر ماضی بعید (Past Perfect)

گرامر ماضی بعید (Past Perfect)

همان طور که میدانیم ، کلمه «بعید» به معنی «دور» است. دانستن این نکته کوچک باعث ورود ما به دانستن زمان ماضی بعید شده و می‌توانیم به راحتی از آن ...

گرامر حالت مجهول در زبان انگلیسی

گرامر حالت مجهول در زبان انگلیسی

در این پست میخواهیم در مورد حالت مجهول در گرامر زبان انگلیسی صحبت کنیم ، تمام افعال به دو حالت تقسیم می‌شوند حالت معلوم و حالت مجهول ؛ ...

گرامر حرف ربط شرط whether

گرامر حرف ربط شرط whether

در این پست میخواهیم در مورد گرامر حرف ربط شرط whether صحبت کنیم که این حرف ربط شرط دارای دو کاربرد است که در ادامه به توضیح هر کدام خواهیم ...

خواهش کردن و درخواست کردن رسمی و غیر رسمی در انگليسی

خواهش کردن و درخواست کردن رسمی و غیر رسمی در ...

برای خواهش کردن و درخواست کردن رسمی و غیر رسمی در انگليسی از عبارت “will you ” در موقعیت های غیر رسمی در انتهاي جمله و در موقعیت های رسمی ...

گرامر be supposed to در انگلیسی

گرامر be supposed to در انگلیسی

عبارت to be supposed to ، یکی از عبارات رایج و پرکاربردی می‌باشد که همانند یک فعل مدال عمل می‌کند. افعال مُدال ، همچنین افعال کمکی نیز گفته شده و ...

گرامر افعال مُدال در حالت مجهول

گرامر افعال مُدال در حالت مجهول

افعال مُدال در حالت مجهول ( Passive form of Modals ) : شکل مجهول بیانگر این قضیه است که بر روی چیزی یا کسی کاری ، عملی یا اثری صورت ...

کاربرد کلمات either و neither

کاربرد کلمات either و neither

در این پست میخواهیم در مورد کاربرد کلمات either و neither صحبت کنیم either و neither هر دو جزء حروف ربط می باشند. چندین کاربرد برای برای این دو کلمه ...

گرامر افعال مُدال در زمان گذشته

گرامر افعال مُدال در زمان گذشته

در این مطلب قصد داریم گرامر افعال مُدال در زمان گذشته ( Past Modals ) را در زبان انگلیسی بررسی کنیماین مدال های زمان گذشته برای بیان کردن احساسات زمان ...

گرامر زمان حال کامل استمراری در انگلیسی

گرامر زمان حال کامل استمراری در انگلیسی

زمان حال کامل استمراری ( present perfect progressive ) دو کاربرد دارد : 1. عملی که در حال استمرار بوده است ( از این کاربرد زمانی استفاده می کنیم که ...

گرامر سوالات غیر مستقیم ( Indirect questions )  در زبان انگلیسی

گرامر سوالات غیر مستقیم ( Indirect questions )  در زبان ...

پرسش‌های غیرمستقیم از روی ادب و نزاکت است و می‌توان برای گرفتن اطلاعات یا درخواست از آنها استفاده کرد. اغلب وقتی از غریبه‌ها یا کسانی که نمی‌شناسیم به صورت غیر ...