امین تاری

امین تاری

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

21 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

همه ما جهت یادگیری اهدافی داریم،برای موفقیت باید ریسک کرد

اگر  در مسیر خواسته های خود،  کنار هم باشیم ، شانس موفقیت بیشتر است