فرهاد

فرهاد

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

30 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

در سطح متوسط هستم، در حال آماده شدن جهت امتحان تافل