فرهاد

فرهاد

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

29 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سلام

 من در سطح pre-intermediate هستم برنامه جدی برای TOEFL و  GRE دارم