سیمین مهتدی

سیمین مهتدی

گلستان - گرگان

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

30 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

قصدم از ثبت نام در این سایت فقط استفاده از مطالبیه که یاد میگیرم. سطحم اینترمدیت هست . میتونیم با هم در مورد مسائل روزانه و یا یه عنوان مشخص صحبت کنیم و یاد بگیریم