محسن حمزه

محسن حمزه

کرمانشاه - کرمانشاه

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

27 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

دنبال پارتنر زبان برای آمادگی در آیلتس سطح intermediate