محسن حمزه

محسن حمزه

کرمانشاه - کرمانشاه

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

27 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح زبان من B2 دنبال یه نفر میگردم برای اسپیکینگ روزانه در حد یک ساعت