مهدی

مهدی

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

30 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح زبانم در حد پر اینترمدیت هست خوشحال میشم کسی بتونه با پیام هم در ارتباط باشم بتونم چت کنم یا مکامه داشته باشم