محمد جواد بصیری

محمد جواد بصیری

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

32 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

انجام مکالمه بهتر

پایان آمریکن فایل ۴ هستم