ساناز چراغی

ساناز چراغی

ایران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

31 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

دوست دارم واقعا مکالمه کنیم در هر جلسه و اگر موضوع مشخص بشه که هدفمند و جدی باشه بهتره