مهدی عزیزی

مهدی عزیزی

---
---
سن : 29
آقا
انگلیسی
متوسط

هدف اصلی شرکت در آزمون آیلتس جهت اپلاي