سعید دهقانی

سعید دهقانی

بوشهر - بوشهر

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

31 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

در حال یادگیری زبان هستم دنبال یه پارتنر میگردم که بتونم باهاش صحبت کنم