سعید دهقانی

سعید دهقانی

بوشهر - بوشهر

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

29 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

در حال یادگیری زبان هستم جهت  مهاجرت دنبال یه پارتنر میگردم که بتونم باهاش صحبت کنم