مهرشاد

مهرشاد

البرز - فردیس

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

22 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

دارای مدرک TTC