محمد میرزایی

محمد میرزایی

خراسان رضوی - مشهد

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

36 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح elementary برای آیلتس نیاز به پارتنر دارم