نفیسه موسوی

نفیسه موسوی

ایران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

35 ساله

پارتنر زبان

عربی

دوست دارم زبان عربی رو بندو عالی یاد بگیرم.