زهرا افخمی

زهرا افخمی

خراسان شمالی - بجنورد

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

33 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدفم نمره هفت آزمون ایلتس هست.در حال حاضر سطح متوسط هستم.هر روز صبح یه ساعت فرصت مکالمه هدفمند و منظم دارم