حمید کرمی

حمید کرمی

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

26 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطحم intermediate.

دنبال کسی میگردم که مکالمه دوسه بار درهفته توی اسکایپ یا زوم داشته باشیم. 

میتونیم یه کتاب انتخاب کنیم یا در مورد موضوعات مختلف صحبت کنیم.