سعید

سعید

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

31 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

دانشجو دکتری هستم ، پارتنر جنرال و ایلتس