میثم نظام الدینی

میثم نظام الدینی

مازندران - قایم شهر

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

35 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

من تازه شروع به یادگیری حرفه ای بصورت خود آموز کردم. سطح زبانم خیلی بالا نیست