حمید شیرازی

حمید شیرازی

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

36 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدف بهبود مکالمه 

نوشتار و خواندن خوب اما مکالمه افتضاح