مصطفی

مصطفی

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

34 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

برای اسپیکینگ 7  آیلتس می خوام آماده بشم. یک فردی مصمم و با هدف مشترک