جواد فروغی

جواد فروغی

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

27 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

تلاش برای آمادگی سطح ب2