سینل

سینل

آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

21 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

متوسط به بالا