مرضیه

مرضیه

ایران

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

29 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح مبتدی هستم ولی هدفم برای شروع جدی هست .