علی سوزنده

علی سوزنده

فارس
لارستان
سن : 30
آقا
انگلیسی
متوسط

می خوام بتونم براحتی با افراد مختلف سرتاسر جهان ارتباط برقرار کنم.
سطحم تقریبا intermediate.
روزی یک ساعت میتونم وقت بزارم.