سعید

سعید

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

31 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

I'm studying  top notch  books, I'm studying  book 2 A and I'm  reviewing  another top notch  books that I,v studied before 

Also, I'm studying  basic axford word skill and tactics  for listening 

با توجه به توضیحات اگه کسی داره این کتابارو میخونه من برای مکالمه انلاین تمایل دارم با هم کار کنیم انگلیسیمونو تقویت بدیم