ابوالفضل باغبانی

ابوالفضل باغبانی

آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

21 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدفم تقویت زبان از طریق صحبت با پارتنر و کمک به افزایش سطح همدیگه.