محمد جمعدار

محمد جمعدار

اصفهان - اصفهان

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

22 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

سلام  در سطح A2_2 هستم 

شب ها میتونم فعالیت کنم