هومن معظمی

هومن معظمی

مرکزی
شازند
سن : 45
آقا
انگلیسی
متوسط

سطح متوسط به بالاست 
میخوام به روز باشم و از زبان فاصله نگیرم