صیفی

صیفی

تهران
تهران
سن : 40
خانم
آلمانی
متوسط

سلام من دنبال پارنتر باانگیزه هستم 
 هم سن خودم ...
سطح خودم مبتدی هستش و تازه شروع کردم