نازنین تمکینی

نازنین تمکینی

هرمزگان - بندرعباس

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

25 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

سلام تازه سطح b2 رو شروع کردم و مایلم به طور پیوسته و مداوم با کسی که سطحش b2 یا پایان b1 هست مکالمه کنم.