اکبر سامانی پور

اکبر سامانی پور

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

39 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

من میخوام که زبان را یاد بگیریم و چند تا راه را پیش رفتنم نشد ولی میخوام ببینم اینطوری میشه یا نه