الیاس

الیاس

گیلان - رشت

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

35 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح pre intermediate و آمادگی برای آزمون ایلتس در بهار 1401 و ازمون ماک تا یکماه آینده لطفا افراد منظم و نیاز واقعی به مکالمه پیام بدند goal 6-7 ielts band scor

متشکرم

بسیار جالبه که درخواست پارتر میدن یا میخوان اما خبری نیست