داود حداد

داود حداد

خراسان رضوی
مشهد
سن : 42
آقا
انگلیسی
متوسط

جهت افزایش سطح مکالمه زبان هدف دارم