یوسف بلوچ

یوسف بلوچ

سیستان وبلوچستان - چابهار

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

17 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

من هدفم یادگیری زبان هست و هر موقع تایم بشود