محمد فیروزی فر

محمد فیروزی فر

کرمانشاه - کرمانشاه

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

40 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدف تمرین مکالمه ویادگیری بیشتر