مرتضی کاظم پود

مرتضی کاظم پود

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

25 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

قصد مهاجرت به آلمان رو دارم.حداکثر تا یک سال دیگر اقدام میکنم.