دانیال عباسی

دانیال عباسی

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

24 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدف من مهاجرت هست 

ساعت تمرین ترجیحا ظهر