سمیرا رهروی

سمیرا رهروی

آذربایجان شرقی - مراغه

جنسیت پارتنر

خانم

سن پارتنر

36 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

برای امتحان ایلتس  دارم آماده میشم. ی پاتنر برای مکالمه نیاز دارم.