حسین

حسین

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

33 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

مهاجرت

متوسط پایین

شب ها یا اول صبح