مهدی

مهدی

خوزستان
بندرماهشهر
سن : 42
آقا
انگلیسی
متوسط

هدف من صحبت کردن به انگیزه یادگیری است.کارمند نفت هستم و نیاز است بلد باشم