مهداد یمانی

مهداد یمانی

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

23 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

مهاجرت به هرروشی سطح زبانم a2.2