علی

علی

خوزستان - اهواز

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

35 ساله

پارتنر زبان

چینی

2 سال زبان چینی خوندم در شهر گوانگجو چین و کارشناسی کامپیوتر در ایران،فرهنگ و تمدن شرق خیلی دوست دارم،ورزش فوتبال و پینگ پنگ  بازی میکنم،عاشق انواع ماکارونی و نودل ایرانی چینی کره ای ژاپنی و هر نودلی در جهان هستم