مهدی ابراهیمی

مهدی ابراهیمی

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

38 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

من دوست دارم به راحتی مکالمه داشته باشم و همراهی کنم تا پارتنر بنده پیشرفت داشته باشد.