مجید قاسمی

مجید قاسمی

فارس - شیراز

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

37 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

برای آزمون ایلتس

intermediate