حسین

حسین

قزوین - قزوین

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

39 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

افزایش دانش گفتاری