عماد فرخی

عماد فرخی

تهران - تهران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

25 ساله

پارتنر زبان

آلمانی

افزایش مهارت و دانش گفتاری

سطح: B1