علی رجبی

علی رجبی

فارس
شیراز
سن : 33
آقا
انگلیسی
متوسط

برا امتحان ilets  حدود نمره 7 7/5 میخام و روزانه حدود 1 ساعت صبح