جواد کریمی

جواد کریمی

اصفهان - اصفهان

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

34 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

هدف ارتباط با سایت ها و مردم کشورهای دیگه،  شاید چند سال آینده مهاجرت هم باشه.

سطح من starter هست البته قبلا کلاس رفتم اما چون فاصله گرفتم فرموش شده،

چند تا سفر هم خارج از کشور داشتم.

میخوام پارتنر خانم باشم، نمیدونم چرا با آقا نمیتونم کار کنم