هومن

هومن

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

30 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

برای تمرین اسپیکینگ و گرامر هم میتونم از سطح پایین تدریس کنم.