محمد مهدی مهاجر

محمد مهدی مهاجر

گلستان - گرگان

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

23 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سطح :‌ Upper Intermediate

هدف : تقویت کردن Fluency و صحبت های روزانه