علی جاسمی

علی جاسمی

قم - قم

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

21 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

سلام  تمرکزم روی دوره effortless english هست. برای ادامه این دوره خیلی دوست دارم یک همراه داشته باشم.