مرتضی جلیل پور

مرتضی جلیل پور

ایران

جنسیت پارتنر

آقا

سن پارتنر

30 ساله

پارتنر زبان

انگلیسی

مکالمه روزانه یا چند روز یکبار